Innbrudd

Styret har blitt varslet at det har vært innbrudd i flere av oppgangene i Solvang Park AS.  Utstyr tilhørende brannalarmanlegget har blitt stjålet, samt at postkassene i Kirkeveien er brutt opp.

Vi oppfordrer alle om å passe ekstra på at portene og ytterdører er låst ordentlig, og ikke slippe inn fremmede som måtte ringe på callinganlegget.

Styret jobber nå med tiltak for å hindre uvedkommende tilgang til byggene våre.