Balkonger, fortsettelse følger.

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen har balkongkomiteen vært i kontakt med Balkongteam for å avklare når vi kan igangsette bygging av balkonger. Planen var i utgangspunktet å begynne montering i uke 40, noe som måtte utsettes som følge av kravet om midlertidig forføyning, og Balkongteam måtte dermed prioritere andre prosjekter. Den siste tilbakemeldingen fra Balkongteam er at montering starter på Hammerstads gate blokken den siste uken av November, og avsluttes før jul. Videre starter de montering av balkonger i Kirkeveien rett over nyttår. Vi venter nå på at Balkongteams prosjektleder tar kontakt for å avklare praktiske detaljer, og de vil i den sammenheng sende ut informasjon til alle leiligheter som har bestilt balkong. Balkongteam har ansvar for fakturering, og vi regner med å motta fakturaer så snart de setter i gang.

Noen aksjonærer har klaget inn vedtaket til Fylkesmannen. Det er svært uvanlig at plan- og bygningsetaten sender slike klager videre til Fylkesmannen, og slik balkongkomiteen ser det er klagen bygget på uriktig informasjon. Vi har derfor sendt et motsvar til Fylkesmannen for å unngå at saken behandles uten balansert informasjon. 

Til sist ønsker balkongkomiteen å nevne at det enda ikke er utarbeidet nye vedtekter for bruk av balkonger, noe som vil gjøres på neste ordinære generalforsamling. Vil vi oppfordre alle beboere til å følge dagens husordensregler ved bruk av balkonger, samt at balkongene ikke skal brukes til lagring av søppel, sykler, oppussingsmateriell ol. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har det, og ønsker alle en fortsatt fin høst. 

Hilsen Balkongkomiteen