Ekstraordinær generalforsamling 18. oktober 2016

Styret i Solvang Park AS kaller inn til ekstraordinær generalforsamling kl. 18:00 tirsdag 18. oktober 2016 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.

Alle aksjonærer skal ha mottatt i posten en innkalling som også kan leses på nett.

Styret oppfordrer alle aksjonærer til å møte, eller eventuelt gi fullmakt til noen som deler din oppfatning!