Fyringstips!

Vinteren er kommet til Solvang Park AS, og det er flere som begynner å kjenne på kulda. Siden vi rehabiliterte pipene i vinter og fikk hevet fyringsforbudet er det nå fritt frem for alle å fyre i peisen. I den forbindelse minner vi på noen tips fra Oslo Murmesterbedrift AS:

Fyring krever luft

Pass på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, så forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.  Når du åpner døren for å legge på mer ved, åpne den sakte slik at du får utlignet trykket inne i ovnen og du unngår at det kommer ut røyk og sot.

Andre tips til best og mest miljøvennlig fyring

Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulerer trekken ned til det brenner med rolige flammer. Ellers:

  • La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør før du legger i ny ved.
  • Husk å skru opp trekkventilen slik at veden tar ordentlig fyr.
  • Det blir lite varme og mye forurensning når vedovnen fylles med mye ved eller når det fyres med tette trekkventiler. Dette kan danne beksot i skorsteinen, som senere kan ta fyr og føre til sotbrann.

Her er flere nyttige tips for fyring fra OMAS som utførte arbeidet med piperenoveringen.