Vaskeriundersøkelse

Vi trenger litt informasjon om bruken av vaskeriene.  Bakgrunnen for undersøkelsen er at et av vaskeriene nå krever en større investering for å holde samme kapasitet som tidligere.  Vi i styret ønsker å utrede bruken av vaskeriene for å vite mer om hvilken kapasitet som vil være nødvendig, før vi gjør en større investering for fremtiden.  Det er viktig at du svarer på undersøkelsen selv om du ikke bruker vaskeriet, da vi trenger et så godt svargrunnlag som mulig.


Sist vi gjorde en undersøkelse av vaskeriene var i 2015. Da viste det seg at 13 % av beboerne benyttet vaskeriet og 90 % av beboerne hadde vaskemaskin hjemme, dersom vi justerer for at de som ikke svarte på undersøkelsen ikke benytter vaskeriet og har vaskemaskin hjemme.


Undersøkelsen tar 2 minutter. Du kan svare ved å gå inn på denne lenken https://bit.ly/2lvOpgA eller ved å benytte papirversjonen du har fått i postkassen din.


Frist for undersøkelsen er onsdag 25. september.