Generalforsamling 2021

For andre år på rad blir det ikke fysisk generalforsamling. Nytt for året er at generalforsamlingen og stemmeavgivningen kan gjennomføres digitalt på Min side på usbl.no, i tillegg til at stemmeseddelen du får i posten kan fylles ut og legges i styrets postkasse i Trudvangveien 9.

Gjennomføring

Det vil som vanlig bli sendt ut innkalling til generalforsamlingen der dere kan studere årsregnskapet og lese årsberetningen for 2020.

På Min side kan dere kommentere på sakene i perioden 11. mai klokken 08.00 – 18. mai klokken 08.00. Avstemning vil skje i perioden 18. mai klokken 15.00 – 19. mai klokken 20.00. Stemmesedler levert i postkassen etter dette vil ikke telles med.

Sakene som styret ønsker skal behandles er:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet
  2. Årsberetningen 2020
  3. Godtgjørelse av styret
  4. Valg av styremedlemmer, vara og valgkomité
  5. Informasjonssak om brannbalkonger

Brannbalkonger

Saken om brannbalkonger har skapt diskusjoner og styret kan være transparent på at medlemmene i styret er uenig om hva som er situasjonen og riktig vei videre. Medlemmene i styret skal uansett sette sine egne interesser til side og arbeide for det som er best for selskapet som helhet.

Det kan også nevnes at på generalforsamlingen i 2019 stemte 77 aksjer for å rive brannbalkongene mens 74 aksjer stemte for en enkel renovering av brannbalkongene. Det ble protokollført at saken skulle opp til ny avstemning før arbeid starter, med ønske om en bedre dokumentasjon av finansielle konsekvenser.

Tilstanden som ble vurdert i 2019 av OMAS, som jobber med rehabilitering av mursteinsbygg. I 2020 innhentet styret i samarbeid med prosjektavdelingen i OBOS en vurdering av JHAS, som er statiker, og pigget opp 8 steder for å kunne vurdere bæreevnen til brannbalkongene. Ett av stedene viste vesentlig korrosjon av stålbjelkene, mens på de resterende ble det avdekket mindre skader på bjelkene. Bæreevne er dokumentert i rapporten.

Begge rapportene kan finnes i sin helhet her:

Det ligger for øvrig flere saker om brannbalkonger på nettsidene våre.

Styret ønsker med generalforsamlingen å informere om arbeidet med utredningene og mulige alternativ for videre arbeid. I tillegg legger vi frem vedlikeholdsprosjekt som bør prioriteres nå, oppussing av fasadene som ikke ble rehabilitert i 2013, bakgården og Hammerstads gate, og oppussing av trappeoppgangene, og hvordan vedlikeholdet bør finansieres.

Innkallingen til generalforsamlingen finner dere i postkassen deres og på våre nettsider.

God lesing!