Bredbånd: Spørsmål og svar

Byttet av leverandør for bredbånd- og TV er nå gjennomført med gode tilbakemeldinger og få problemer.

Etter vi byttet har det kommet noen få, konkrete spørsmål. Under finner du en kort oppsamling av disse:

  • Hvor returnerer jeg utstyr til Telenor/Canal Digital? Alle skal ha mottatt adresselapp sammen med den øvrige informasjonen fra Telia, som skal benyttes.
  • Hva skal returneres til Telenor? De ønsker ruter og øvrig utstyr med strømforsyning.
  • Men på adresselappen står det inntil 200g? Styret har fått tilbakemelding på at dette ikke er noen hindring – bruk lappen.
  • Jeg opplever dårlig forbindelse! Opplever du dårlig WiFi-dekning, så forsøk med 2g-versjonen. Dette er en noe eldre teknologi som vil gi dårligere kapasitet, men til gjengjeld lengre rekkevidde.
  • Jeg har problemer med XYZ! Ta kontakt med Telia så hjelper de deg.