Generalforsamling 2022

Tid, sted og frist for saker

Styret inviterer til avholdelse av ordinær generalforsamling for Solvang Park 2. juni kl. 18.00 i kjelleren til Majorstuen Kirke.

Dersom du har en sak du ønsker behandlet, må denne sendes til styret på e-post (solvangpark@gmail.com) eller legges i styrets postkasse i Trudvangveien 9 innen utløpet av torsdag 12. mai.

Vi anbefaler at eventuelle saksforslag beskrives på en lettfattelig måte.

Endelig innkalling med saksliste og forslag til vedtak vil bli sendt per postgang fra forretningsfører USBL innen to uker før generalforsamlingen i tråd med vedtektene.

Valgkomité

Dersom noen ønsker å melde interesse for styrearbeid eller som varamedlem, kan valgkomiteen kontaktes snarest (ta kontakt med benedicte.frydendal@gmail.com, peder.bergsland@gmail.com eller erik.gabriel.hovi@gmail.com).

100-års jubileum

Søndag 8. mai er det 100 år siden Solvang Park AS ble stiftet, 8. mai 1922. Gratulerer til alle sammen! Styret vil komme tilbake til informasjon senere om sosial samling i bakgården i løpet av sommeren for å markere jubileet.

Mvh styret