Vennligst ikke kast sneipen din i bakgården

Det ligger til stadighet en del sneiper i bakgården.

Sneipen består av rundt 95 prosent plastkomponenter, og det kan ta helt opp til ti år bryte denne ned i naturen. Og når den først er brutt ned, er det som er igjen en del mikroplast.

Plast eller ikke, sneipen din skal uansett ikke ligge igjen i bakgården, eller noe annet sted i naturen.