Ny balkongkomité

I 2016 fikk mange av oss balkong med egen utgang. Dette har vært til stor glede for de som fikk balkong, og det har gjort bakgården vår til et mer levende rom.

Den gangen var det en balkongkomité bestående av flere beboere som jobbet frem løsningen om balkong, søknadsprosessen og finansieringsløsningene. Dessverre ble denne komiteen oppløst før vi var helt i mål for alle bygg. Nå ønsker styret å etablere en ny balkongkomité for å finne en balkongløsning for de 2 byggene som fikk avslag i sin søknad om å bygge balkong ut mot gaten. Det kan være flere alternativ som er ønskelige og mulige. Hensikten med arbeidet til en balkongkomité er å fremme beboernes ønsker og komme frem til en løsning som styret kan så legge frem på en generalforsamling. Deretter, med et mandat fra generalforsamlingen, kan det søkes til Plan- og bygningsetaten og gjennomføres. Les mer om arbeidet til den tidligere balkongkomiteen her.

Dersom du ønsker deg balkong, ønsker vi din deltagelse i en balkongkomité. Du vil i så fall bli invitert til et styremøte hvor komiteen så etableres, og du vil deretter jobbe selvstendig med andre i komiteen med å jobbe frem løsninger. Alternativer og forslag til gjennomføring skal leveres til styret som kan fremme forslagene på en generalforsamling.

Balkongkomitéen må ta stilling til blant annet:

  • Design og utforming
  • Leverandørvalg
  • Gjennomføringsplan
  • Finansieringsplan

Vennligst meld din interesse til styret på e-post. Du vil bli invitert på deler av styremøtet tirsdag 1. september for å få mer informasjon.

Vi håper at flere vil ønske å delta, også de beboerne som er så heldige å allerede ha fått en balkong. Deres erfaringer og innspill er viktige i arbeidet med å finne en løsning for de 2 andre byggene.