Husk husordensreglene

Husordensreglene anno 1968 Husordensreglene anno 1968

I 2020 har vi vært mer hjemme enn hva vi vanligvis er. Da kan det være enda viktigere å ta hensyn til hverandre og det kan være på sin plass å minne om husordensreglene som alle bør lese og følge.

Husordensreglene settes og kan endres av styret, mens vedtektene til selskapet krever godkjennelse av generalforsamlingen. Husordensreglene er i kontinuerlig endring, heldigvis, som husordensreglene fra 1968 viser var det for eksempel ikke lov med ballspill i bakgården.

På bakgrunn av tilbakemeldinger og observasjoner ønsker vi spesielt å fremheve følgende husordensregler:

  • Parkering av biler og motorsykler uten forhåndstillatelse fra styret er ikke tillatt
  • Sykler skal hensettes i de oppsatte sykkelstativer
  • Portene skal til enhver tid holdes låst (husk å flette portene dersom begge dører har vært åpnet)
  • Søppelposer og annet avfall må ikke plasseres utenfor søppelhusene
  • Det er forbudt å ha gjenstander oppbevart på brannbalkongene
  • I følge brannforskriftene er trappeoppgangene rømningsveier og skal til enhver tid være fri for gjenstander av enhver art (Ingen sko skal stå utenfor døren og matter bør ligge innenfor døren)
  • Det er ikke tillatt å lagre møbler og andre ting på arealet utenfor bodene eller i aksjeselskapets fellesboder uten forhåndstillatelse fra styret (det er ikke gitt noen slike tillatelser og alle gjenstander utenfor boder vil bli fjernet av vaktmester eller på dugnad)
  • Det er ikke anledning til å lufte dyr i indre gårdsrom eller på brannbalkongene.
  • Det skal være ro i gården etter klokken 23, både innendørs og i gårdsrommet