Oslo kommune har besluttet å innføre eiendomsskatt i 2017. Noen av beboerne i Solvang Park kommer over bunnfradraget og må betale eiendomsskatt. Kommunen skriver ut eiendomsskatten til borettslag og boligaksjeselskap som så fordeler dette blant sine andelshavere.

Minner om ordinær generalforsamling i morgen tirsdag 10. mai kl. 18:00. Vi ber flest mulig møte fra 17:30 for å sikre at vi kommer i gang presis. Om du ikke kan møte så gi din/ deres fullmakt til en som skal stemme slik du ønsker, eller legg den i styrets postkasse merket med et navngitt styremedlem som du vil skal stemme for deg. Innkalling er også lagt ut på nett. Vel møtt!