Parkering i portrommene

På tross av beboerparkering og god kapasitet på parkering i gaten, opplever vi til stadighet at det parkeres i portrommene over tid. Det godtas parkering i korte perioder for av- og pålessing, men utover det gjelder parkering forbudt foran portene. Styret har notert seg noen gjengangere og vil håndheve forbudet med borttauing dersom dette ikke respekteres.