Informasjon om omgjøring av brannbalkonger til balkong

På generalforsamling 8. mai vil du kunne stemme frem et forslag om å gjøre om eksisterende brannbalkonger til private balkonger for den enkelte beboer.

I 2016 søkte Solvang Park AS om å få bygge balkong til samtlige leiligheter. 1. etg. og byggene som søkte om å få bygge balkong ut mot omkringliggende gater, fikk avslag.

Søknaden avslås da det ikke er tradisjon for balkonger på nyklassisk arkitektur, særlig ikke på fasader mot gaten. Det er heller ikke tradisjon for opprinnelige balkonger i det aktuelle gateløpet.

Avslagene til Trudvangveien og Hammerstadsgate ble ikke klaget inn til Fylkesmannen, men et nytt forsøk på en forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten ble blankt avvist med oppfordring om at det kun er mulig å bygge balkong inn mot bakgård.

Styret ønsker derfor å igangsette et nytt prosjekt der vi benytter eksisterende infrastruktur i form av brannbalkongene for å gi de beboerne som ikke har fått balkong, et alternativ. Prosjektet vil søke Plan- og bygningsetaten om å:

  • Sette inn verandadører fra hver leilighet til eksisterende brannbalkong
  • Skjøte på rekkverk over og under slik at rekkverket blir forsvarsmessig for oppholdelse
  • Male rekkverk sort for å sikre lik utforming som frittstående balkonger
  • Sette inn skiller på balkongene mellom leilighetene for å sikre privatisering av området

Tilbudene som har blitt hentet inn viser at enhetskostnad per leilighet ligger på ca. 30.000 – 50.000 kroner, avhengig av hvor mange enheter som ønsker balkong. Søknadskostnader vil komme i tillegg.

Styret vil innhente informasjon om hvilke enheter som ønsker balkong, og vil søke om omgjøring for alle enheter. Slik sikrer vi at eventuelle fremtidige beboere kan utføre arbeidet innenfor rammetillatelsen.

Fordelene ved å gjøre om til private balkonger er mange og vil gi både økt trivsel og verdiøkning til den enkelte beboer.

Dersom du ønsker at dette tiltaket skal realiseres, er det viktig at du møter på generalforsamlingen 8. mai, eller gir din fullmakt til noen som kan stemme i ditt sted.