Skade på trapper i Kirkeveien

I forbindelse med gatefeiing forleden dag ble trappene til oppgangene i Kirkeveien påført betydelig skade. Styret har sendt klage til kommunen og vi forventer en snarlig utbedring.