Generalforsamling 2018 – balkong på agendaen!

Tirsdag 8. mai klokken 18.00 – 20.00 inviteres du som aksjonær til generalforsamling i Majorstuen kirke.

Innkallingen der agendaen er beskrevet, er sendt deg i postkassen og ligger i tillegg her.

Her er en kort oppsummering av de viktigste sakene.

Fra Styret:

Omgjøring av brannbalkonger til balkonger

Siden to av byggene i Solvang Park ikke har fått godkjent balkonger, har styret sett på muligheten for å gjøre om eksisterende brannbalkonger til balkonger og vi har også hentet inn tilbud på dette. Arbeidet vil bestå i å sette inn balkongdører i leiligheten mot eksisterende brannbalkong, sveise på ytterligere rekkverk i topp og i bunn, male rekkverket, sette inn skiller som kan åpnes mellom leilighetene og annet som er nødvendig for å gjøre om til balkonger.

Innmeldte saker:

Opprettelse av jubileumskomité

Solvang Park AS fyller 100 år som boligaksjeselskap om nøyaktig fire år, 8. mai 2022. Det innebærer 100 år med historie i og mellom 88 boenheter, i en bydel i stor utvikling. Et jubileum er en fin anledning ikke bare til å minnes historien, men også til samling av beboerne og mobilisering for fellesskapet.

Styret og forretningsfører vil gi mulighet for et beboermøte i etterkant av generalforsamlingen. Her kan saker som ikke er relevante for generalforsamlingen diskuteres med styret.

Husk å møte opp minst et kvarter i forkant for registrering. For rask registrering, ta med identifikasjon.

Vel møtt!