Undersøkelse TV og internett

En stor takk til alle som bidro til undersøkelsen om bruk av TV og internett i Solvang Park. Vi fikk inn 52 besvarelser og her er resultatene!

 

 

 

question1question2question3
Konklusjonen er at dagens løsning i stor grad tilfredsstiller flertallets behov og ønsker. Samtidig er det interessant å se at så mange som 27% kun ønsker internett dekket av husleien og heller vil legge til TV-kanaler for egen regning. Med økt bruk av strømmetjenester til fordel for tradisjonell linjær TV, vil denne andelen høyst sannsynlig øke i fremtiden. Nesten halvparten har oppgradert hastigheten på linjen sin for egen regning.

Styret kommer til å gjøre tilsvarende undersøkelser i fremtiden for å forsikre oss om at vi til enhver tid har den beste løsningen for våre beboere.