Vårrengjøring i gatene!

Et sikkert vårtegn er rene gater og noen ganger borttauet bil! Rene gater er hyggelig, borttauet bil er det ikke.
Kommunen har en egen side for å finne tidspunkter for når det feies og slik det ser ut nå gjelder følgende:

Trudvangveien – Strekning: Sorgenfrigata – Gydas Vei: 7. mai kl. 07.00 – 19.00
Hammerstads Gate – Strekning: Industrigata – Gydas Vei: 3. mai kl. 07.00 – 19.00
Harald Hårfagres Gate – Strekning: Suhms Gate – Valkyriegata: 7. mai kl. 07.00 – 19.00

Kommunen setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før de starter rengjøringen, så du får flyttet bilen. Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet.