Parkeringsautomatene kommer

Som mange sikkert har sett er det satt opp parkeringsautomat på hjørnet av Trudvangveien og Harald Hårfagres gate.

Automaten er den første synlige effekten av den tidligere omtalte innføringen av beboerparkering i løpet av høsten (midten av november, antydes det). Kommunen varsler  en abonnementsbasert årsavgift på parkering for beboere i området (pt. kr. 3.000 per bil), og motytelsen blir da formodentlig noe enklere tilgang på plasser. Besøkende og ikke-abonnerende beboere vil kunne benytte automat for betaling fra gang til gang.