Brannvern – trygghet og verdiøkning

Alle enheter i Trudvangveien og Hammerstadsgaten har denne høsten fått installert sentralt brannvarslingsanlegg. Dette er et av tiltakene vi har utført for å sikre byggene våre mot brann og tragiske utfall.

Leverandøren, Boligbrann AS, vil gjennomføre en test av hele anlegget ved å sette brannalarmanleggene i full alarm i 15 sekunder og utføre full diagnosering av samtlige detektorer og sirener slik det vil bli utført ved hver årskontroll av brannalarmanleggene i fremtiden. Resultatet fra testen gir dokumentasjon på at lydnivået i den enkelte boenhet er tilfredsstillende.

Alle vil bli varslet om denne testen.

Et tryggere og bedre hjem

For 2 år siden oppgraderte vi pipeløpene. Dette var nødvendig slik at vi kunne fortsette å fyre og benytte peisene våre.

Vi har montert dørpumper på alle ytterdører. Dette er anerkjent som det mest  livreddende tiltaket da beboere som rømmer fra en brennende leilighet ikke lukker døren etter seg, røyk siver ut i oppgangen og utgjør en livsfare for andre og hindrer rømmningsveien.

Branntiltak er både pålagt og viktig, samt at leilighetene våre blir mer verdt da markedet verdsetter trygge bygårder.

Noen av beboerne i Solvang Park har stilt spørsmålstegn ved nødvendigheten av å utføre brannverntiltakene. Vi har svart vedkommende ut med følgende brev. I tillegg kan dere lese om alle tiltakene her.

Leverandører

På generell basis går styret alltid ut med en forespørsel i markedet når prosjekter og driftsoppgaver skal utføres og leverandører velges.

Vi velger leverandører basert på kvalitet og innhold i leveransen, troverdighet til leverandøren og pris.

Brannalarmanlegg

Vi vurderte 3 leverandører i markedet og inngikk avtale med Boligbrann AS basert på en helhetsvurdering om at de hadde de beste detektorene som vurderer kullos, optisk og varme for å forebygge utilsiktede alarmer. Tilbudet ble levert med fyldige referanser og oppgitt at det ikke har vært problemer hos referansene med unødige alarmer. Ut fra innhentede plantegninger ble det anbefalt 2. stk. detektorer for å oppfylle lydkrav på tvers av leiligheten ved utløst alarm. Boligbrann viste til tilbakekompatibelt system og referanse fra bygård som i 2016 hadde oppgradert et ca. 20 år gammelt anlegg med ny programvare og nye detektorer.

På grunnlag av fremlagt tilbud og dokumentasjon ble det foretatt en samlet vurdering basert på tilbudspriser skalert til samme antall detektorer, hvor Boligbrann AS ble vurdert som den gunstigste investeringen ut fra fremlagt dokumentasjon og referanser, samt ønsket om å unngå feilalarmer, men samtidig varsling ved reell fare. Hele prosjektet er levert innenfor budsjettrammen på 1 million kroner.

Dørpumper

Som det tidligere har fremgått fra presentasjon på generalforsamlingen var kostnaden for dørpumper kr. 275 500 inkl. mva. Oslo brannsikring AS ble valgt ut fra pris og ellers henvisning til eierskap til gjennomføringsfasen og erfaring fra tilsvarende prosjekter.

Hva skjer hvis det brenner?

Vi minner om at i en brann så går alt svært fort. Du har ingen tid å miste. Gjennomsnittlig utrykningstid for brannvesenet er 14 minutter. Derfor er du  overlatt til deg selv, og du må være din egen brannmann i de første minuttene.

«Redde, varsle, slokke» er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann:

  • Redde
    Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.
  • Varsle
    Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
  • Slokke
    Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare.

Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår.