TV- og Internettbruk i Solvang Park

Bruk av TV og internett er i stadig endring. Trenden er at fler og fler går bort fra vanlig TV og benytter seg av strømmetjenester som Netflix, HBO og diverse nettTV-kanaler. Styret har som mål å sørge for at Solvang Park har en løsning for TV og internett som er tilpasset vår bruk og vi ønsker å få et så godt bilde som mulig av hvordan vi i Solvang Park bruker løsningen vi har i dag og hva du som beboer vil ha behov for i fremtiden.

Vi har laget et skjema vi gjerne vil at du fyller inn her.

Vi ønsker ett svar pr. husstand.
Ønsker du å svare på papir bruker du skjemaet vi legger ut i postkassene og returnerer denne i styrepostkassen i Trudvangveien 9.

Frist for besvarelser er 13.02.18

Tusen takk for hjelpen!

Hilsen Styret