Bruk av gårdsrommet

gardsrom-350x150Gårdsrommet er til felles glede for beboerne i Solvang Park. Grilling, lek og sosialt samvær er en del av dette, noe som gjør parken vår til en fantastisk ressurs for oss alle.

Styret har fått spørsmål om hvor grensene går for bruken av gårdsrommet, og vi vil oppklare følgende:

  • Aksjeselskapets vedtekter § 6, 1. ledd understreker at bruken av boligen og fellesarealene må ikke på urimelig eller på annen måte være til skade eller ulempe for andre aksjeeiere.
  • Aksjeselskapets husordensregler § 12, 4. ledd understreker at det henstilles til leieboerne om til enhver tid og på enhver måte opptre så hensynsfullt som mulig overfor hverandre.
  • Aksjeselskapets vedtekter § 7, 6. ledd understreker at om en aksjeeier eller noen annen i boligen ved sin adferd påført (sic) skade på selskapets eller en annen aksjeeiers eiendom i selskapet, er aksjeeieren erstatningspliktig overfor den skadelidne.

Styret avgjør hva som utgjør skade, ulempe og manglende hensynsfullhet ved uenighet mellom aksjonærer eller beboere. Vi legger vekt på følgende:

  • Det skal være ro i gårdsrommet etter klokken 23. Dette medfører at sosiale sammenkomster ikke skal være høylydte etter dette tidsrommet.
  • Gårdsrommet skal ikke forsøples, og skal forlates i den stand det var før beboernes bruk av gårdsrommet.
  • Sosiale sammenkomster, lek og ballspill skal ikke gjøre skade på beplantning eller andre fasiliteter.

Styret ønsker alle beboere en strålende sommersesong og glede over gårdsrommet.