Sperre mot bilkjøring

stones-350x150I dag har vi satt opp nye steiner som sperre mot bilkjøring gjennom atriet langs gangveien i Trudvangveien. Økende trafikk og «jeg skal bare…» ødelegger plenen og brosteinen, i tillegg til at det skaper utrygghet og problemer for fremkommelighet som beskrevet for noen uker siden.

Fokuset med sperresteinene i første omgang er på funksjon heller enn estetikk, men vi skal justere og gjøre dette penere etterhvert. Inntil videre er det forøvrig fritt å kjøre inn i porthalsene for av- og pålessing – husk da likevel å plassere bilen så den er til minst mulig sjenanse for naboer, og at det ikke er tillatt å parkere/ stå der over lengre tid/ over natten.