Kjøring i gårdsrommet

gjørmespor-350x150

De færreste ser vel for seg å kjøre bil på gresset i gårdsrommet, men det er dessverre noe som forekommer, spesielt ved inn-/ utflytting og ved mottak av håndverkertjenester.

Styret ser at kjøring inn foran Trudvangveien 7-11 spesielt har økt i hyppighet og i belastningsgrad, slik at eiendommen forringes. Dette gjelder gress og beplantning, brostein på gangstiene samt slitasje på portene. Styret vil derfor så raskt som mulig sperre for biltrafikk slik at det for fremtiden begrenser seg til avtalt tilgang til den asfalterte delen av gårdsrommet rett innenfor portene og ikke inn på de brosteinsbelagte gangstiene.