Radonmåling ved utleie

Fra 1. januar 2014 skal, som de fleste sikkert er kjent med, alle utleiere ha utført radonmåling ihht strålevernforskriften, men det finnes unntak. Vi i Solvang Park har ingen holdepunkter for å tro at det er betydelige radonkonsentrasjoner her, men vi oppfordrer de aksjonærer som dette gjelder til å gjennomføre målinger – og gjerne dele resultatene med styret slik at vi kan loggføre funnene.

Strålevernet jobber forøvrig med å få på plass en tilsynsordning som skal kontrollere at lovverket følges, så om dette gjelder deg er det lurt å agere.