Sykkelopprydding

sykkel-350x150I forbindelse med dugnaden 29. april foretar vi en felles sykkelopprydding. Det står igjen forlatte sykler fra utflyttede beboere og disse vil gis bort eller kastes.

Alle sykler i bakgården og i fellesarealer er nå merket med rødt bånd. BÅNDET MÅ FJERNES FØR DUGNADEN HVIS DU VIL BEHOLDE SYKKELEN. Alle merkede sykler fjernes på dugnadsdagen. Alle beboere har fått beskjed om dette i postkassen, og oppslag er også plassert i alle oppganger.