Forvarsel: Generalforsamling 21. mai 2014

ogf2014-350x150

Solvang Park AS sin ordinære generalforsamling for 2013 vil avholdes den 21. mai 2014 fra klokken 18:00 til 20:00 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.

Styrets forretningsfører vil ihht vedtektene § 4  sende skriftlig varsel til aksjonærene minst 8 virkedager før møtedatoen, og sannsynligvis allerede i begynnelsen av mai.

Innkallingen til den ordinære generalforsamling vil inneholde selskapets årsregnskap, styrets årsberetning for 2013, revisjonsberetning og budsjett for 2014 – samt saksfremlegg og forslag til vedtak på sentrale saker. Styret prioriterer arbeidet med å drive frem en vedlikeholds- og finansieringsplan og vil ha vedtaksforslag relatert til dette. I tillegg forventer styret vedtaksforslag fra balkongkomitéen, samt forslag til opprydding i husordensreglene. Den neste månedens arbeid vil være avgjørende ift hvilke saker som vil være klare for aksjonærbehandling på dette møtet.

Styret ber om at eventuelle andre saker som aksjonærene ønsker at generalforsamlingen skal behandle oversendes styret skriftlig per e-post innen søndag 13. april. Eget varsel om dette vil oversendes aksjonærene rundt månedsskiftet mars/ april.

For å få en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal:

  • det gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • forslagstiller ha formulert et konkret forslag til vedtak

Innkomne saker etter 13. april vil ikke behandles på generalforsamlingen.