Søppel i søppelhuset, ikke utenfor

Solvang Park resirkulerer avfall, og vi minner om at søppel skal i søppelhusene i henhold til resirkuleringsanvisninger. Det skal ikke legges noe på bakken, og feks glass leverer du selv til glass/ metallbanken 50 meter nedi veien utenfor biblioteket i Harald Hårfagres gate.Renovasjonsetaten tømmer bare bøttene, og de posene som faller ut av bøttene/ overfyller eller eventuelt plasseres utenfor huset er det deg, meg og alle oss naboer som må rydde vekk. I søppelhuset skal papir i en bøtte (den til venstre) og plast (blå), mat (grønn) og annet husholdningssøppel (andre poser) i den til høyre.

Dette betyr:

  • Hvis bøtta er full, så prøv et av de andre husene
  • Aldri sett igjen søppel eller gjenstander utenfor husene
  • Hvis du ser noe søppel rundt huset så hiv det i bøtta (takk!)
  • Har du noe annet å kaste så sett det i boden din og vent på container

Poser kan fåes på Rimi eller Bunnpris rett over veien, og glass-/ metallstasjon finnes utenfor biblioteket. Vil du vite mer om avfallshåndtering i Oslo, se Renovasjonsetatens nettsider. Takk, nabo! 🙂