Endring i husordensregler

Source: Wikimedia commons, user Arno-nl
Source: Wikimedia commons, user Arno-nl

På den ordinære generalforsamlingen i 2014 vedtok aksjonærene å endre husordensreglene på flere punkter i tråd med styrets fremlegg om å oppdatere og modernisere disse.

Det er viktig at alle beboere setter seg godt inn i reglene og styret håper disse nå fremstår som enklere og tydeligere. Nytt husordensreglement finnes i utskriftsvennllig .pdf-versjon under fanen for dokumenter.