Endring i vedtekter

Source: Wikimedia commons, user Arno-nl
Source: Wikimedia commons, user Arno-nl

På den ordinære generalforsamlingen i 2014 vedtok aksjonærene å endre vedtektene på ett punkt i tråd med styrets fremlegg om å skape mulighet for et større operativt styre.

Styret ønsket å tilrettelegge for bedre kapasitet og arbeidsdeling i styret, samt for styrket mulighet for kunnskapsoverføring i fremtidien gjennom å endre vedtektenes § 3.1 fra «Selskapet ledes av et styre som består av 3 medlemmer som velges for 2 år ad gangen.» Og til «Selskapet ledes av et styre som består av minst 3 og maksimalt 5 medlemmer som velges for 2 år ad gangen.»

I forbindelse med den ordinære generalforsamlingen i 2015 så vil to nye styremedlemmer kunne velges for en to-års periode fra 2015-17 og dermed sikre selskapet både styrket kapasitet og overlappende valgperioder.

Nytt vedtektsdokument finnes under fanen for dokumenter.