Forvarsel: Generalforsamling 26. mai 2015

Solvang Park AS avholder sin ordinære generalforsamling for 2014 tirsdag den 26. mai 2015 fra klokken 17:30 til 20:00 i Kirkestuen på Majorstuen kirke.

Etter godt besøk og sen oppstart på ordinær generalforsamlingen 3. mars vil vi oppfordre flest mulig til å komme 17:30 (og senest 17:50) slik at vi får sjekket inn aksjonærene og begynt selve møtet presis 18:00. Det vil bli kaffe, noe å bite i og mulighet for å slå av en prat med gode naboer så det er helt ok å komme litt tidlig. Vi vil også ha to innsjekkingsbord for å doble innsjekkingshastigheten.

Innkallingen til den ordinære generalforsamling vil inneholde selskapets årsregnskap, styrets årsberetning for 2013, revisjonsberetning og budsjett for 2015 – samt saksfremlegg og forslag til vedtak på sentrale saker.

Vi har også som kjent byttet forretningsfører slik at det er håp om en mer dynamisk møteledelse enn vi opp0levde sist.

Valgkomitéen vil fremme kandidater til supplerende styrevalg, valg av varaer samt valg av ny valgkomité.

Styret vil legge frem revidert vedlikeholds- og finansieringsplan og vil fremme vedtaksforslag. I tillegg forventer styret vedtaksforslag fra balkongkomitéen, forslag til endringer i vedtekter og husordensregler mv.

Styret ber om at eventuelle andre saker som aksjonærene ønsker at generalforsamlingen skal behandle oversendes styret skriftlig per e-post så raskt som mulig slik. Jo tidligere vi får eventuelle saker, jo enklere blir det å sette dem i prosess og jo mer sannsynlig er det at vi kan spare selskapet for utgifter ved flere utsendelser.

For å få en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen så skal:

  • det gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • forslagstiller ha formulert et konkret forslag til vedtak
  • forslaget være mottatt av styret senest 6. mai

Invitasjon til å fremme eventuelle saker fra aksjonærene samt formell innkalling vil følge i egne brev og oppslag i henhold til vedtektenes og aksjelovens frister.