Bøter og tauing i HH og TV fredag – HG mandag!

Unngå den sure svien: fredag fra 07:00 – 19:00 risikerer du bøtelegging og tauing om bilen står i Harald Hårfagres gate eller Trudvangveien. Mandag er det Hammerstads gates tur med samme tidspunkter.

Les mer på kommunens plan for gaterydding våren 2015.