Takk for møtet – og veien videre

Styret vil takke alle fremmøtte aksjonærer for oppmøte og god innsats på generalforsamlingen i går.

Vi beklager at vi ikke kom frem til en konklusjon på vedlikeholds- og økonomisakene, men tenker samtidig at det var riktig å utsette avstemmingene og at det uansett var en viktig og nyttig meningsutveksling som gir oss alle et bedre utgangspunkt for et revidert vedtak på den ordinære generalforsamlingen i mai. Styret jobber videre med signalene vi tok med oss fra møtet.

Det kom forøvrig en rekke kommentarer til møteledelsen i går, og vi har formidlet dette videre til Brækhus Dege sammen med våre egne bemerkninger. Vi vil gjøre vårt beste for at vi slipper en gjentakelse med ny forretningsfører på neste generalforsamling.

Andre saker ble gjennomført som planlagt: valgkomitéen ble valgt som foreslått i innkallingen, og det ble orientert om fremdrift i balkongsaken. Vi konstaterer imidlertid at vi godt kunne satt av et par timer til diskusjon bare på dette siste temaet! Det kom også en del interessante forslag fra salen til analyser/ fokusområder for å styrke økonomien.

Hva med å ha noen uformelle «temakvelder» etterhvert som det blir varmere? De som er spesielt interessert i balkongsaken, har ideéer om utvikling eller tanker rundt kostnadseffektivisering ol. kan samles for en prat med styret i bakgården på kveldstid? Vi kommer tilbake med konkrete datoer og temaer etter påske.