Balkongsaken på XGF

Balkongkomitéen orienterer om status i balkongarbeidet (teksten er tilpasset fra innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen 3. mars 2015), og legger ut noen foreløpige balkongskisser.

Status i balkongarbeidet

Balkongkomitéen har siden ekstraordinær generalforsamling i 2014 jobbet med utredning av balkongutbygging i Solvang Park AS.

Komitéen har startet med blanke ark, og forsøkt å se saken med nye øyne. Komitéens målsetning har vært å finne en løsning for balkongutbygging, og finansiering av dette, som vi mener flest mulig aksjonærer ønsker. Vi har tatt utgangspunkt i en løsning hvor alle leiligheter får solvendt balkong. Da unngår vi riving av brannterrasser samtidig som alle får en solrik og attraktiv balkong med så lik som mulig verdiøkning per leilighet. Blokkene i Hammerstads gate og i Kirkeveien får balkonger vendt inn i gårdsrommet, mens blokkene mot Trudvangveien og Harald Hårfagres gate får balkonger vendt ut mot gaten.

Gjennom 2014 har komitéen vært i dialog med Plan og Bygningsetaten (PBE), Oslo Byantikvar, Balkongteam og Bull & Co advokatfirma for å se på ulike aspekter av utbyggingen. Balkongteam har som entreprenør kommet med tilbud og teknisk løsning, mens Bull & Co har gitt juridisk bistand til komitéen for å se på hvilke muligheter og utfordringer vi må forholde oss til. Fra Byantikvaren har vi fått opplyst at Solvang Park ikke står på gul liste og Byantikvaren har derfor ingen innvendinger mot balkongutbygging.

Tilbud og teknisk løsning

Balkongteam utarbeidet først et tilbud basert på at alle 88 leiligheter skulle få balkong. Tilbudet per balkong er her kr 113.670 og dekker balkongentreprise, byggesøknad og mva. Under finnes tegninger av Balkongteams opprinnelige forslag på alle fire gårdene – disse tegningene er ikke endelige:

Finansiering

Komitéen har i samråd med styret sett på hvordan utbyggingen bør finansieres. Ettersom Solvang Park står foran omfattende vedlikehold og selskapet allerede har høy gjeld vurderer vi det som urealistisk å finansiere balkonger gjennom opptak av fellesgjeld. For øyeblikket ser balkongkomitéen det derfor som eneste realistiske mulighet at balkongene finansieres ved kontantinnskudd fra de aksjonærer som ønsker balkong.

Veien videre til ordinær generalforsamling

Komitéen vil fram til den ordinære generalforsamlingen kartlegge hvilke aksjonærer som ønsker balkonger, og få en forpliktende tilbakemelding. Dette vil resultere i et konkret forslag med oppdaterte tegninger, priser og finansieringsplan som den ordinære generalforsamlingen så blir invitert til å stemme over.

Dette forslaget vil da kunne danne grunnlag for en rammesøknad til PBE, som forutsetter at generalforsamlingen har stemt ja til en konkret løsning.