Forretningsfører fra 1. april 2015

Etter å ha gjennomført en lang og grundig prosess har styret gleden av å informere om at USBL er utpekt til ny forretningsfører for Solvang Park AS fra 1. april 2015.

USBL?

Boligbyggelaget USBL («Ungdommens Selvbyggerlag» frem til 2005) har hovedkontor i Oslo men kontorer og kunder over hele landet. Laget ble stiftet av en gruppe unge mennesker som ville få fart på boligbyggingen etter andre verdenskrig.

USBL har i dag rundt 90.000 medlemmer, og deres drøyt 250 ansatte forvalter om lag 48.000 boliger i 1.230 borettslag, sameier og andre selskap. USBL er forøvrig en del av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), slik at de har tilgang til et enda større nettverk for utvikling av nettløsninger, inkasso og finanstjenester mv. (Kilde: Wikipedia, USBL)

Hvorfor USBL?

USBL var den av (de fire) tilbyderne som imponerte styret mest med hensyn til å utvise motivasjon og sterk interesse for å ha Solvang Park som kunder. USBL er store nok til å være robuste med hensyn til leveranse (nest størst i Oslo etter OBOS), men heller ikke så store at vi vil ha utfordringer med å bli hørt. Nettportalen deres er omfangsrik men ryddig, og gir oss enkel tilgang på den informasjonen som er nødvendig for å forvalte Solvang Parks verdier på en effektiv måte. Pris var en av flere faktorer vi vurderte, men vi konstaterer også at USBL var blant de mest konkurransedyktige.

USBL har i tillegg gode rabattavtaler med andre av våre tjenesteleverandører, og vi vil jobbe for å redusere kostnadene for aksjonærene på flere av disse tjenestene fremover.

Hvorfor skifte?

Som tidligere kommunisert har vi erfart at tjenestene fra dagens forretningsfører har vært mangelfulle på noen områder. Brækhus Dege («BD«) fremstår på mange måter i vår erfaring mer som et eiendomsspesialisert advokatfirma, og det bekreftes gjennom at de har fler enn 50 advokater mot om lag 10 eiendomsforvaltere. Dessverre har forvaltningen ikke levert på den måten som styret mener et boligaksjeselskap av vår størrelse krever, og styret har derfor jobbet i retning av et skifte over tid.

Merk at alle transaksjoner og all kontakt skal foregå som før med Brækhus Dege inntil styret/ USBL gir klarsignal om noe annet.

Utvelgelsesprosessen

Styret ønsket en grundig og ryddig anbudsprosess og søkte konkurrerende tilbud til BDs løpende drift fra tre solide leverandører OBF, OBOS og USBL. Disse tre har alle omfangsrike nettløsninger (i motsetning til BD som i dag kun tilbyr fakturagodkjenning på nett),  bred erfaring med boligaksjeselskaper og betydelige eiendomsporteføljer.

Videre samlet styret bakgrunnsinformasjon om leverandørene og søkte råd/ erfaringer fra eksisterende kunder av de forskjellige i våre nettverk. Vi hadde oppfølgingsrunder etter å ha innhentet tilbud fra leverandørene. Styret avholdt så møter med alle tre og eliminerte kandidater. Avslutningsvis gjennomførte vi detaljforhandlinger – og sto igjen med USBL.

1. april 2015? Hva nå?

BD er vår forretningsfører frem til 31. mars 2015 (det er vanlig med seks måneders oppsigelsestid for forretningsførere), i hovedsak fordi det er en god del som må på plass i forkant av et skifte. USBL vil i mellomperioden jobbe med BD for å sikre en smidig oppstart per 1. april, noe som innebærer at de vil legge inn åpningsbalanser, transaksjoner, registerinformasjon (aksjonærer og leverandører, bygnings- og anleggsinformasjon) mv.

Etterhvert som mer informasjon blir tilgjengelig vil styret og USBL informere nærmere om rutiner ved overgang. I mellomtiden skal inn- og utbetalinger, forsikringssaker osv foregå som før via Brækhus Dege, mens styret fortsetter arbeidet med etablering av nye løsninger sammen med USBL.