Ekstraordinær generalforsamling 25. august

Etter krav fra en aksjonær som har samlet over 10 % av aksjonærenes fullmakter er det innkalt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 25. august 2015 fra kl. 18:00-19:00 i kirkestuen på Majorstuen kirke.

På den ordinære generalforsamlingen 26. mai stemte 78 % av avgitte stemmer for å begynne en prosess med innsending av en søknad om balkongutbygging til Plan- og bygningsetaten. Denne prosessen er satt på vent inntil den ekstraordinære generalforsamlingen er avholdt 25. august.

Det er kun en sak som behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen, aksjonærens krav om «gransking av faktiske og juridiske forhold knyttet til oppsett av balkonger». Aksjonærens argumentasjon er gjengitt i sin helhet i innkallingen, og styret har også gitt sin tilråding om å avvise kravet.

Alle aksjonærer oppfordres til å delta, eventuelt til å gi fullmakt til noen som en deler synspunkter med og som kan delta i eget sted.