Felleskostnader og ekstraordinære innbetalinger

Styret har jobbet  med forretningsfører for å avklare hvordan de nye ordinære og ekstraordinære felleskostnadene skal implementeres. Her finner du en oppsummering av våre konklusjoner.

Bakgrunn

Generalforsamlingen 26. mai stemte over alternativer for finansiering av vedlikehold og felleskostnader, og aksjeflertallet vurderte det slik at det var mest ønskelig med ekstraordinære innbetalinger for å redusere behovet for nye låneopptak: «Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å innføre et ekstraordinært husleietillegg på inntil kr 1.000 per måned per aksje i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2017 for å nedbetale deler av den eksisterende gjelden. Generalforsamlingen gir videre styret fullmakt til å ta opp inntil kr 22 millioner i nytt lån for utføring av vedlikeholdsoppgaver i henhold til vedlikeholdsplanen, og refinansiere hele låneporteføljen over 20 år. Den ordinære husleien vil som tidligere reguleres årlig for å dekke selskapets samlede utgifter.» Styret har etterstrebet fleksibilitet og lengst mulig planleggingshorisont for aksjonærene. De faktiske justeringene blir da som følger:

Ordinære felleskostnader

De ordinære felleskostnadene reguleres med 2 % (ikke 4 % som i budsjettet) da lønns- og prisveksten fortsetter å holde seg lav.

  • For en 3-roms leilighet betyr det at de ordinære felleskostnadene øker fra kr 3.310,- til 3.376,- per måned fra 1. juli 2015. For en 4-roms fra 4.412,- til 4.500,- (korr.).

Ekstraordinære innbetalinger

De ekstraordinære innbetalingene settes til kr 900 per aksje per måned i 24 måneder fra 1. oktober (inntil kr 1.000 per aksje per måned fra 1. juli i saksfremlegget). Dette sikrer selskapet rett i overkant av 6 millioner kroner (som utgjør om lag halvparten av eksisterende fellesgjeld pr. mai 2016).

  • For en 3-roms leilighet betyr det at de ekstraordinære innbetalingene vil utgjøre kr 2.700,- per måned i perioden fra 1. oktober 2015 til 30. september 2017. For en 4-roms kr 3.600,-.

De ekstraordinære innbetalingene er lagt opp med kvartalsvise forfall, og den første er utsatt til 4. kvartal for å gi alle best mulig tid til å finne økonomien. Det er i tillegg tilrettelagt for etterskuddsvise forfall slik at første innbetaling ikke må gjennomføres før 31. desember 2015. Dette reduserer også det totale antallet fakturaer (og fakturagebyrer) per aksjonær fra 24 til 8, selv om den enkelte aksjonær likevel står fritt til å betale 1/3 av kvartalsfakturaen månedlig, betale hele kvartalsfakturaen kvartalsvis eller endog hele 2-års beløpet på en gang om det skulle være ønskelig.

Hva skjer nå?

Forretningsfører vil informere nærmere om disse betingelsene i eget brev i nær fremtid (her), i tillegg til at fakturaene oversendes aksjonærene. Dersom du opplever problemer med å gjennomføre de ekstraordinære innbetalingene eller har spørsmål til vedtaket så ta kontakt med styret.