Tilbudet fra Balkongteam

Balkongkomitéen har oversendt tilbud fra Balkongteam til gjennomlesing for interesserte aksjonærer. Som kjent er komitéen i ferd med å samle inn bindende interesse innen 18. mai for en balkongutbygging dersom generalforsamlingen 26. mai vedtar å sende en utbyggingssøknad. Komitéen viser til at fasaderiss vil presenteres på generalforsamlingen, og har også kommentert hvem som kan få balkong ved søknad.