Balkongkomitéen søker bindende bestilling!

Balkongkomitéen har som varslet nå delt ut et nytt skriv der de ber om bindende ønske om balkongutbygging. Styret oppfordrer aksjonærer som ønsker balkongutbygging om å lese og svare.

Komitéen har gjennom forrige runde fått dimensjonert et pristilbud fra Balkongteam på 117.681,- pr balkong basert på 53 interessenter for det endelige søknadsutkastet som generalforsamlingen skal ta stilling til i mai.

Antallet vil med dette justeres noe en siste gang da det er tilkommet to nye ja siden antallet ble beregnet og står nå i 55 ja, 22 nei og 11 manglende svar.

Den resterende saksgangen er forenklet sagt tenkt slik:

  1. «Ok, her er beskrivelse/ finansiering – går du for dette hvis det blir ja på generalforsamling?» (dette skjemaet)
  2. Endelig pris/ tegning/ finansiering legges frem for generalforsamling i mai, og søknad sendes hvis det blir flertall for det.
  3. Bygging igangsettes hvis kommunen så innvilger eventuell søknad.

Ved en inkurie falt feltet for signatur og dato ut i skjemaet som komitéen sendt ut. De ber derfor om signatur og dato ved siden av navnefeltet, eventuelt kan dette skjemaet skrives ut og leveres i stedet.

Svar på skjemaet kan sendes per epost, per post til Solvang Park AS – Trudvangveien 7 – 0363 Oslo eller legges i styrets postkasse i Trudvangveien 9 innen 18. mai. Mottatte svar overleveres til balkongkomitéen.