Mobil gjenbruksstasjon

 

Minner om at det hver onsdag fra 16:00-19:30 kommer en mobil gjenbruksstasjon til grusbanen på Marienlyst (ved krysset Gardeveien/ Suhms gate) bare noen hundre meter fra oss. Bruk tilbudet!

Husk også at det i våre søppelhus kun skal kastes kompostertbart matavfall (i grønne poser), plastavfall (i blå poser), papir (i egne dunker) og vanlig husholdningssøppel (i ordinære handleposer). Alt annet skal du selv bli kvitt, feks gjennom bruk av gjenbruksstasjonen.

Gjenbruksstasjonen tar imot inntil 0,5 kubikkmeter per besøk/ (-ende) av følgende avfall:

 • batterier, lysstoffrør og lyspærer
 • ombrukssgjenstander
 • trevirke mindre enn 1m (ikke impregnert)
 • plastemballasje
 • metall
 • keramikk og porselen
 • klær til gjenbruk
 • farlig avfall
 • hardplast
 • papp, papir og kartong
 • små elektriske apparater

Merk at de ikke tar imot større gjenstander som sykler, store TVer, gipsplater etc. De tar heller ikke imot medisiner. Husk også at glass og metall enklest kastes i glass/metall-stasjonen utenfor biblioteket/ Rimi i Harald Hårfagresgate.

Mer informasjon om gjenbruksstasjonen finner du på renovasjonsetatens nettsider.