Motorsykkelsaken

rider-350x129

På dugnaden i mai henvendte en aksjonær seg til styret med spørsmål om det kunne være mulig å parkere sin verdifulle importsykkel innenfor porten da han var bekymret for tyveri av en sjelden tohjuling.

Solvangs husordensregler er eksplisitte på at parkering i gårdsrommet (kun) kan skje etter forhåndstillatelse fra styret. Styret vurderte saken som unik, og at sannsynligheten for et ras av tilsvarende søknader var liten. Mot at aksjonæren skulle betale for skilting og en årlig leie, samt sikre diskret plassering og etterfølge krav om bruk av sikkerhetstrekk konkluderte vi derfor med at det var rom for denne fleksibiliteten i boligfellesskapet vårt.

På generalforsamlingen oppfattet vi imidlertid at en aksjonær gav uttrykk for at forsikringsselskapet til Solvang hadde uttalt at dette var problematisk og at parkeringen var i strid med diverse regler og forskrifter. Styret hadde ikke fått noen slike signaler tidligere. Vi tok naturlig nok saken alvorlig og har rettet flere henvendelser til både Gjensidige forsikringsselskap og Brann- og redningsetaten i Oslo kommune for å avklare hva som eventuelt er problematisk.

Resultatet er bekreftelser på at Gjensidige forsikring «ikke har noen innvendinger mot dette», samt at Brann- og redningsetaten bekrefter at «motorsykler utgjør liten brannfare og det er ingen restriksjoner mot å parkere motorsykler, sykler i bakgård etter de regelverk som Brann- og redningsetaten forvalter». Motorsykkelen skal dog selvsagt ikke være til hinder for frie rømningsveier, slik styret har sikret at den ikke er.

Styret oppfatter derfor saken som avsluttet.

Vi henstiller imidlertid alle beboere til å oppfordre barn til å holde seg unna sykkelen da det som med alle tunge gjenstander er en viss veltefare ved kraftig dytting, og den skal under ingen omstendighet klatres på eller skyves på.