Gaterydding – se til bilen!

Et sikkert vårtegn er når kommunen kommer og koster gatene og tauer vekk bilen din om du ikke følger med.

Kommunens plan for gaterydding våren 2015 har følgende tidsplan:

  • Harald Hårfagres gate – fredag 17. april, kl 07:00-19:00
  • Trudvangveien – fredag 17. april, kl 07:00-19:00
  • Hammerstads gate – mandag 20. april, kl 07:00-19:00

Merk at kommunen noen ganger ikke følger planen, for eksempel på grunn av uventede værforhold. For å være sikker på å få flyttet bilen i tide må du derfor se etter skilt i gaten hvert døgn. Skilt skal i utgangspunktet settes opp 24 timer før de starter, selv om det innimellom kan virke som om de ikke er like gjennomførte på den varselperioden.