Gaterydding – pass på bilen!

Kommunen gjennomfører vårrengjøring i gatene rundt Solvang de nærmeste dagene, og begynner i morgen tirsdag 07:00 i Hammerstadgate. Følg med på skiltingen og flytt bilen så du unngår bot og borttauing.