Det strømmer på…

stromavles-350x150

Dagen etter generalforsamlingen dukket det opp en strømregning for fellesarealene for de to månedene mars og april som var dobbelt så høy som hele fjorårets forbruk til sammen.

50.000 kroner i strøm på to måneder! Umulig! Lett å finne feilen der, tenkte jeg – og ringte Hafslund med streng mine og visshet om at her skulle regningen kuttes.

Hei. Jeg ringer fra Solvang Park og vil melde om en feil på siste faktura.

<tastelyder i bakgrunnen>

Skal vi se….”, sier saksbehandleren: “Dere leverte en avlesning nå nylig?

Klabert”, svarer jeg kjekt: “så da tenker jeg det må være en inntastingsfeil hos dere.

<tastelyder i bakgrunnen>

Mmmmnei, dessverre”, svarer hun når hun er tilbake på linjen: “…det kan nok se ut som om det estimerte forbruket siden siste avlesning i 2011 har vært for lavt.

<stille i begge ender>

Siste avlesning i 2011?!

Styret konstaterer at vi må betale mer enn dobbelt så mye som budsjettert i 2014 (altså estimerte kostnader på 110.000 mot budsjett på 50.000) for et etterslep på strøm fra 2011-2013.

Vi tar dette inn i vurderingen av økonomien, og legger inn det å gå tyngre inn i enøk-tiltak i prosjektlisten. Forøvrig – er det noen der ute som ønsker å bistå styret med å jobbe frem mulige besparende løsninger/ forbedringer så er vi alle svært takknemlige. Ta kontakt!