Oppdatering fra balkongkomitéen

balkon-350x150

Balkongkomiteen har fått svar fra Byantikvaren, som poengterer at de ikke har noen formelle synspunkter på balkongforslaget.

Mer presist skriver de: «De aktuelle bygårdene står ikke oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg. Vi henviser derfor til Plan- og bygningsetaten som rette instans for behandling av saken, som har ansvar for å sikre at tiltaket er i tråd med Plan- og bygningslovens § 31-1.»

Det var PBE selv som ønsket å høre Byantikvarens synspunkter så vi antar at dette er et positivt signal, selv om det ikke betyr noe klarsignal fra relevant myndighet.

Komitéen og Balkongteam vil derfor nå etter planen gå i møte med PBE for å komme frem til hvordan den endelige byggesøknaden vil se ut. Selve søknadsprosessen tar rundt 12 uker. Komitéen har også vært i kontakt med flere banker med tanke på mulige finansieringsløsninger, og vil legge frem finansieringsløsninger sammen med beslutningsgrunnlaget for generalforsamlingen når planene er klare.