Egen nettside om balkongsaken

Som varslet på den ekstraordinære generalforsamlingen 25. august 2015 har styret etablert en dynamisk nettside med tilgjengelig informasjon om balkongsaken.

Vi henstiller til alle aksjonærer om å dele faktabasert informasjon som eventuelt ikke finnes på siden med styret slik at det kan presenteres her for å komplettere bildet for alle aksjonærer.