Dørpumpe på porten utenfor TV13

Dørpumpen utenfor TV13 har vært ødelagt en god stund nå, og styret har bestilt skifte av pumpe etter flere forsøk på reparasjon.

Pumpene blir ødelagt av at de kobles ut når porten settes i åpen stilling. Skal du bære inn/ ut i flere omganger så IKKE koble fra pumpen, sett heller noe inntil porten så den holdes åpen den (korte) tiden. Husk også at porten skal holdes under oppsyn slik at ingen uvedkommende slipper inn.