Solvang Park AS går over til Canal Digital som leverandør av TV og Internett

Nå begynner oppkoblingen av anlegget. Arbeidet utføres av Tessta Connect AS for Canal Digital.

Monteringen starter med å bygge opp fiber-infrastrukturen i kjeller og oppgang før montørene skal inn i de ulike boenhetene for å legge fiberen frem til TVen. Montørene vil i hovedsak benytte eksisterende føringer med mindre annet er mer hensiktsmessig.

Du vil få en ny trådløs ruter til Internett og en ny boks til TVen. Prisene på sidene til Canal Digital er ikke relevante for oss, da alt er fremforhandlet i avtalen og er en del av husleien. Vi minner om at avtalen – i tillegg til bedre teknologi/ produkt – gir Solvang Park årlige innsparinger i forhold til dagens pris med GET på en tredjedel, over 90.000 kroner per år.

Alle beboere kan forvente å få varsel om når montøren kommer i løpet av september/ oktober, avhengig av oppgang. Kundeinstallasjon starter 1. oktober 2015 og avsluttes med siste installasjonsdag 30. oktober 2015.

Montering av nettpunkt og mottak av utstyr er gratis for aksjonæren såfremt aksjonæren gjør seg tilgjengelig under utrullingen i oktober 2015 etter individuell avtale med Canal Digital.

Dersom du lurer på noe, vennligst ta kontakt med styret på e-post, eller Tessta Connect AS på telefon 905 03 506 mellom kl.09.00-15.00.

Relaterte saker på nett: