TV Norge er tilbake

NRK melder nå at striden mellom Canal Digital og Discovery Networks er over.

Canal Digital bekrefter også dette og har begynt å informere om noen overgangsordninger (for de som har savnet enkeltprogrammer).

Samtidig har Canal Digital de siste dagene tilbudt en del kompensasjonsløsninger til den enkelte bruker (les mer), og i den grad disse er av interesse oppfordres brukerne til å kontakte Canal Digital/ benytte seg av de tilbudene som fortsatt gjelder.