Det var utømmelige mengder med stå-på vilje og tæl å se i bakgården i går! For en gjeng! 🙂 Rundt halvparten av seksjonene var representert, og flere stilte med to voksne pluss hjelpsomme barn. Det er i hvert fall det beste oppmøtet vi har opplevd.

Som tidligere varsIet har Lås og nøkkel i dag erstattet slitte sylindere på flere inngangsdører og i tillegg byttet sylinderne på portstagene slik at de ikke lenger åpnes med vanlig inngangsnøkkel.

Kjøring inn i bakgården sliter på både miljøet, sikkerheten og infrastrukturen, så heretter blir det kun tillatt etter søknad til styret.

Kilde: Wikimedia Commons, user Gobonobo

Her i Solvang har vi en fantastisk park med mange blomsterbedd. Vi har også en gartner som tar seg av klipping og gjødsling, men ser at flere beboere ønsker å være med på å gjøre det mer fargerikt i bakgården.

Synes du det hadde vært perfekt med en liten urtehage i et av beddene i bakgården? Eller ville du likt å se rosene ta ut mer av potensialet sitt?